Primary tabs

Thursday, September 1, 2022

Модули нави сомона «Тақвим»

Администратор's picture
Submitted by Администратор on Thursday, September 1, 2022 - 10:55am

Муҳтарам корбарон ва меҳмонони сомонаи Раёсати захираҳои оби минтақаи ҳавзавии Сирдарё!
Акнун шумо метавонед аз модули нави сомона «Тақвим» истифода баред. Ба воситаи модули «Тақвим» ёфтани мақолаи лозимӣ аз рӯи сана осон шудааст. Дар блоки «Тақвим» санаи маводдорро интихоб намоед!

Новый модуль сайта «Календарь»

Администратор's picture
Submitted by Администратор on Thursday, September 1, 2022 - 10:55am

Уважаемые пользователи и посетители сайта Управление водными ресурсами бассейновой зоны Сырдарья!
Теперь вы можете воспользоваться новым модулем сайта «Календарь». С помощью модуля «Календарь» поиск нужной статьи по дате стал более легким. В блоке «Календарь» выберите дату содержащую метериал!

New module of website «Calendar»

Администратор's picture
Submitted by Администратор on Thursday, September 1, 2022 - 10:55am

Dear users and visitors of the website of Water Resources Administration of the Syrdarya Basin Zone!
Now you can use the new module of the site "Calendar". With the help of the "Calendar" module, searching for the desired article by date has become easier. In the "Calendar" block, select the date containing the material!